Często ograniczamy swoje życie do rzeczy namacalnych, wierzymy w to co widzimy. Nie odbieramy z wystarczającą powagą zagrożeń czekających na nas w przyszłości. Dopiero w momencie kryzysowym z całych sił staramy się zapobiec ostatecznej porażce. 
Praca jest przykładem zagrożenia, praca jest skutkiem, próbą przedstawienia naszej bierności.
We often limit our lives to tangible things; we believe what we see. We do not perceive with sufficient seriousness the dangers awaiting us in the future. Only in the moment of crisis do we try with all our might to prevent ultimate failure.

Work is an example of danger, work is an effect, an attempt to represent our passivity.
Back to Top